Mont-St-Michel: Grande Rue

Mont-St-Michel: Grande Rue

Grande Rue

Hlavní ulice „Grande Rue“, která se vine od vstupní brány po vchod do opatství je dnes plná obchodů se suvenýry, restaurací a hotelů. Turisté procházejí ostrovem i po hradbách a spojovacích uličkách i schodištích, které vedou po kopci všemi směry – vše tak připomíná mraveniště, a to nejen hemžením, ale i půlkulovitým tvarem ostrova.

Místo: Francie > Normandie > Mont-St-Michel

Zpět na příspěvek: